“Anteproyeito de Estatuto da Galiza”

Capa do ‘Anteproxecto de Estatuto de Autonomía’ redixido por Alexandre Bóveda, Lois Tobío, Ricardo Carvalho Calero, Vicente Risco e Valentín Paz Andrade. Documento editado polo Seminario de Estudos Galegos en maio de 1931 e que presenta a proposta política do galeguismo para unha Galiza autónoma no final do primeiro terzo do s.XX.
No artigo primeiro desta proposta de Estatuto de Autonomía podíase ler: “Galiza é un Estado dentro da República Federal española…”.

Deixa un comentario