VIA GALEGA – Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza

Apresentouse ‘Vía Galega’ en Betanzos

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp

VIA GALEGA apresentouse en Betanzos, o pasado día 8 de maio, da man de Mª Xosé Bravo e de Isabel Risco, que puxeron especial atención en denunciar o retroceso que se está a producir na utilización do noso idioma no ensino, nos medios de comunicación ou como vehículo de comunicación, especialmente por parte das xeracións máis novas de galegas e galegos, cunha perda importante de galego falantes, co perigo que iso supón de desaparición da nosa principal sinal de identidade como pobo.

A plataforma social VIA GALEGA nace pois co obxectivo de traballar para crear conciencia entre a sociedade galega da nosa condición de nación oprimida, da necesidade de organizarnos e unir esforzos para unha mellor defensa dos noso dereitos nacionais, entre eles o dereito de autodeterminación, e para que o exercicio deste dereito nos permita decidir libremente sobre todo aquilo que afecta as nosas vidas e ao noso futuro como pobo e como suxeito político diferenciado.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp