VIA GALEGA – Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza

Manifesto: A bandeira que nos une

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp

Nos últimos anos estase procedendo de xeito sistemático á criminalización do uso de simboloxía galega nos recintos deportivos. Son reiterados os casos nos que se procede, por parte da Policía ou dos servizos de seguridade, a requisar bufandas, bandeiras e outro material coa bandeira galega ou a estreleira esteblecendo unha censura de feito ao uso da nosa simboloxía nacional. O pretexto é cumprir o establecido na Lei 19/2007 contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte que no seu Artigo 6.b (“Condicións de acceso ao recinto”) prohibe “introducir, exhibir ou elaborar faixas, bandeiras e outras enseñas que inciten á violencia ou en cuxa virtude unha persoa ou grupo delas sexa ameazada, insultada ou vexada por razón da súa orixe racial ou étnica, a súa relixión ou conviccións, a súa discapacidade, idade, sexo ou a orientación sexual”.

É evidente que os nosos símbolos nacionais nin incitan a violencia, nin constitúen ningunha expresión de racismo, xenofobia ou intolerancia.  O que si é unha mostra de racismo, intolerancia e xenofobia, por parte do Goberno español, é conculcar dereitos básicos como a liberdade de expresión para impedir e reprimir a manifestación de sentimentos pacíficos e lexítimos, criminalizando o uso de distintivos de afirmación da identidade galega ou de calquera sentimento de pertenza nacional distinto do español. O espectáculo indignante e bochornoso da final de Copa, coa requisa masiva de senyeras ou de prendas amarelas é un novo exemplo desta política represiva e antidemocrática.

Vía Galega, Plataforma Social en Defensa dos Dereitos Nacionais de Galiza, expresa a súa máis firme condena destes feitos e fai un chamamento aos siareiros e siareiras galegas para que acodan masivamente o vindeiro sábado a Balaidos lucindo os nosos símbolos nacionais.

 

Sexamos celtistas ou deportivistas, sentímonos ante todo galegos e galegas. Fagamos do noso Derbi unha festa de irmandade e de defensa e afirmación da nosa bandeira nacional. Porque é a bandeira que nos une.

Galiza, 3 de maio de 2018.

 

*Queres descargar o deseño para imprimilo? Podes facelo aquí!

#‎ONosoDerbi

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fviagalega.gal%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2FDESE%C3%91O-VIA-GALEGA-BANDEIRA-GZ.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp